Motto:  Už jako dětem ve škole se nám ztrácely červené pastelky, když jsme měli malovat rudou hvězdu. NAŠE JEEPY MĚLY VŽDY HVĚZDU BÍLOU! A od té doby se závislost na bílé hvězdě v kruhu u nás stále zvětšuje.....

 

P.S. Drahý Petře.

   Tak Ty jsi fakt borec! V pondělí Tě požádám, tam nahoře, o přímluvu za OCR a již v úterý mají členové spolku na stole ten nejhezčí text dopisu, který nám byl kdy zaslán. Po roce rádivého klidu to dává zase nějakou tu naději.

   Mohl bych Tě Petře ještě poprosit o tu týmovou práci a pětičlenný výbor spolku? Já vím, že jsem už otravnej, ale když Tobě to jde tak hladce! Moc díky.

g.M.
 

SLOVO PŘEDSEDY

 

Vážení členové klubu Old Car Rangers, 

 

dovolte mi, abych Vás za celé vedení klubu v novém roce pozdravil a informoval o nedávných událostech a zároveň i nastínil, co chystáme pro následující měsíce letošního roku.

 

Díky epidemiologické situaci v ČR a omezením z důvodů vládních opatření neproběhla výroční členská schůze v řádném termínu. Jakmile dojde k uvolnění týkající se počtu shromážděných osob dle nouzového stavu, uskuteční se řádná výroční členská schůze podle již zaslaného návrhu programu. Budeme Vás tedy operativně a s předstihem informovat o čase a místě konání schůze.

 

Klub má v současnosti 24 členů, příspěvky do Autoklubu ČR za rok 2021 byly řádně odvedeny a stav pokladny k dnešnímu dni je 17.156,- Kč.

 

V minulém roce se nám podařilo zpřehlednit financování klubu, které se skládá z příspěvků členů, příspěvků z testací jak klubových, tak i mimoklubových a příspěvků Autoklubu ČR na spolkovou činnost. Je snaha, aby i tyto příspěvky třetích stran putovaly do pokladny OCR, byť se jedná o nenárokovou součást financování klubu, která záleží na dobrých vztazích OCR se všemi dotčenými subjekty. V minulém roce proběhly volby do řídících orgánů Autoklubu ČR, kdy jsem jako předseda OCR svým hlasem (více jich dle stanov Autoklubu ČR nemáme) podpořil stávající vedení.

 

Klubové testace proběhnou v měsíci březnu a dubnu tohoto roku podle zavedených pravidel a v souladu s platnou legislativou. K plánu činnosti a akcí na letošní rok nezbývá než konstatovat, že je vše připraveno. Zda a jak jednotlivé akce ve skutečnosti proběhnou, je ale v tuto chvíli těžké předjímat.

 

Snahou vedení klubu bylo i nadále udržovat dobré vztahy se všemi spřátelenými kluby vojenské historie a i s jednotlivci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na společných akcích. V březnu uplyne již 76 let od obsazení jediného funkčního mostu na Rýnu americkými vojsky. Akce s názvem REMAGEN 2021, pokud to situace dovolí, by měla proběhnout třetí březnovou sobotu a podle obvyklého programu. Dubnové Konopiště B17 G a U.S. Embassy jsou již naplánovány a uvedeny na stránkách klubu. Pokud proběhnou letošní oslavy osvobození v Plzni, bude se jednat o tradiční akci pořádanou magistrátem města Plzně. Oficiální informace obdržíte na stránkách slavnostisvobody.cz, které doporučuji sledovat. První červnový víkend pořádáme další ročník 240 MTF, tentokrát po stopách 16th AD, třetí víkend v červnu proběhne již V. ročník akce SILVER, tentokrát věnovaný výsadkům Chalk, Glucinium a Sulphur. Tradiční letní akce Zhůří, Česká Kanada, Jestřebí a Drahňovice proběhnou v obvyklých termínech a jsou již také zaneseny do kalendáře na stránkách OCR. Všichni členové klubu jsou na ně samozřejmě co nejsrdečněji zváni. Podařilo se nám obnovit klubové místo na Křenku, kde se v září uskuteční již druhý ročník UNCLE SAM DAY.

 

Jako novinku jsme ve spolupráci s klubem 4th AD připravili ve dnech 9. - 10. 10. 2021 Pražskou čáru, dále pak mechanizovaný tramping po stopách našeho prvorepublikového opevnění a dalších pamětihodnostech vojenské historie na trase. Chceme uspořádat pro naše členy reprezentativní Generální štáb OCR v obvyklém listopadovém termínu, kam bychom rádi pozvali i vedení spřátelených klubů a zástupce Autoklubu ČR. Poslední letošní akcí bude Mikuláš na Křenku s nadílkou a programem pro děti a snad trochu i pro nás.

 

Z výše napsaného čiší snaha vedení udržet klub OCR v chodu a dopřát všem členům možnost alespoň jednou za měsíc vyvézt techniku tam, kde je jí dobře, mezi kamarády a přátele. Což je v krátkosti i vyjádřené krédo současného vedení k plánům klubu a hlavně k těm, co mají rádi ty společné "mechtle".

 

Nenechte se otrávit, zase bude dobře,

váš Jirka "Doga" Sedláček

 

Hi Rangers, přátelé a kamarádi, příznivci spolku Old Car Rangers.

    Pokud máte chuť, můžete si přečíst pozdrav nebo spíš zprávu kamarádovi tam nahoru.  Letos totiž tomu bude deset let, co nás opustil zakládající člen OCR a hlavně skvělý kamarád Petr Syrovka. Věříme, že si to tam nahoře užívá s plynem na podlaze v Jeepu nebo Dodge. A tak mu přejeme, ať má pořád plnou nádrž benzínu!

Dopis Syrovkovi ....

Část I.

     Ahoj Petře, tak si představ, že ten klub, kterému Sláva se Šeďou dali název Old Car Rangers a Slávova dcera mu vypracovala stanovy a zaregistrovala ho v roce 2005 na vnitru, pořád funguje! Před patnácti roky si totiž pár chlapů v nejlepších letech řeklo, že je čas si...

Část II.

       S další velkou akcí, Petře, v těchto „zlatých letech" klubu přišel Zbyšek v roce 2009. Byla to jízda na Orlí hnízdo do Berchtesgardenu. Pár kiláků za hraniční čárou zadržela konvoj Old Car Rangers německá policie. Že nejsme „jejich“, poznala hlídka ihned!...

Část III.

            V době po návratu Šedi nastala etapa největší slávy, nyní již spolku Old Car Rangers. Škoda, že sis to Petře, neužil společně s námi. Věřím ale, že jsi se chechtal, když jsi nás pozoroval z té své nebeské výšky.   ...
1 | 2 >>

NEW YEAR JOY RIDE 2021

Účast na tradiční novoroční jízdě při zatažené obloze, padající mlze a teplotě kolem 0 stupňů Celsia nebyla zdaleka rekordní. Přesto se nás v dnešní podivné době, která je poznamenaná strachem z čínského sajrajtu, různými groteskními zákazy a udavačstvím, sešlo neočekávaně dost. O to milejší bylo setkání s naším věrným přítelem a příznivcem Adamem Knoxem, který s námi celou cestu absolvoval. Po nutném občerstvení u okýnka, kde jsme si navzájem popřáli do nového roku, vyrazil náš konvoj na Hrad. Na liduprázdném Hradčanském náměstí jsme se bleskurychle napáskovali a tradičně počkali na výměnů stráží u Hradu, kde nikdo není a je pro lidi zamčený. Ani naše vozidla a ani my jsme tentokrát nebyli objektem tisíců fotek turistů z celého světa. Přesun k Rudolfinu proběhl hladce a na jeho schodech jsme si udělali tradiční novoroční fotku. Sezóna 2021 byla zahájena a bude lepší než ta minulá.

-dck-