IKE  MEMORIAL  PRAGUE 

                                

   Po šesti rocích plánování, práce a shánění peněz, se dostáváme s mými spolupracovníky konečně do finálního roku, ve kterém by měly proběhnout dokončovací stavební práce.

   Slavnostní otevření "Amerického klubu" je naplánováno na jaro 2020 k 75. výročí konce WW II.

 

   V březnu 2019 se již ale rozběhne CZECH WAR EXPLORER, Česká válečná badatelna, ve které Vás budeme informovat o pátrání a objevech našich amatérských badatelů zabývajících se historií WW II.

 

   

Hezké počteníčko přeje Mánek