240 MILES TO FREEDOM

240 MILES TO FREEDOM

 

Mise je dokončena. Vozy, technika i bojovníci se této mise zhostili s největším nasazením a s největší důstojností při ceremoniálech v navštívených obcích, což dokladuje pár přiložených fotografií.

 

 

Rokycany

Pamětice

Bývalá strážní boudaKamenný ÚjezdVelešín

 

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o naší misi vzniklo i dost fotografií a videí od lidí, kteří se zajímali o naší jízdu.

 

Město Netolice

 

 

a určitě se najdou i další fotogalerie a videa a budeme rádi, pokud nás o nich budete informovat na náš e-mail.

 

 

 

/ SEDA/

 

 

Hlášení o provedení třetí inspekční cesty - úsek FOX, vykonané dne 26.6.2015

Prověření dosažených výsledků bojového uskupení v poslední etapě akce proběhlo v 16:30 na náměstí města Velešín.

Posádky vozů po slavnostním osazení pamětní desky u pomníku obětem WWI a WW II na velešínském náměstí, které proběhlo za účasti zastupitelů města a místních našich přátel a příznivců, spokojeně popíjeli pivko a těšili se na večeři. Toto pohoštění bylo pozorností zastupitelstva Městského úřadu města Velešín. Děkujeme.

Mužstvo i technika po překonání týdenních útrap jevila známky spokojenosti a minimálního opotřebení. Všechna auta byla připravena vyrazit další den k domovu.

Na velešínském náměstí byl do klubové funkce pastora jmenován zakládající člen Old Car Rangers Karel Červenka. Jeho obětavá péče o své dva syny je celým klubem obdivována a věříme, že i o naše duchovní blaho bude pečovat se stejným nasazením.

Rozhovor s Otcem Karlem bude otištěn na klubových stránkách OCR v nejbližší době.

Závěrem nutno konstatovat, že bylo dosaženo všech stanovených cílů v souladu se stanoveným časovým plánem.

Za zpracování hlášení zodpovídá : g.M.

 

Hlášení o provedení druhé inspekční cesty - úsek DOG, vykonané dne 24.6.2015

Inspekce byla zahájena v 16 00 u pomníku US Army v Písku.

Konvoj postupující již třetí den od Bublavy se spojil s oddíly Buddies a s nimi společně pak proběhl pietní akt za přítomnosti zástupců Ambasády Spojených států, katolické církve a zastupitelstva města Písek.

Akce proběhla důstojně, pouze když jsem se dotázal jednoho z našich vojáků o čem kněz hovořil, odpověděl, že určitě o hříchu. Na otázku, co o hříchu říkal, odpověděl, že byl proti, ale že on si myslí, že jeho kamarádi by byli spíše pro. Je třeba s vojáky hovořit o škodlivosti neřesti, alkoholu a podobně !

Dále konvoj pokračoval za dodržování všech pravidel a předpisů k Podolskému mostu a pak zpět do Písku, kde proběhlo doplnění paliva.

Při drobné závadě startéru s krátce nepojízdným vozidlem, předpisově zůstala u nepojízdného vozu posádka druhého vozu a společně závadu odstranili. Ke konvoji se pak opět připojili ve Vodňanech.

Na posádkách vozů i technice se již začíná projevovat intenzita nasazení.

Za zpracování hlášení zodpovídá : g.M.

 

Hlášení o provedení první inspekční cesty - úsek BAKER, vykonané dne 22.6.2015

 

Na základě zpráv pravidelně zasílaných z jízdy po demarkační linii na velitelství OCR, bylo rozhodnuto provést krátkou večerní inspekci v obci Křiše, kde bylo zajištěno ubytování v hostinci p. Dacha.

Lze konstatovat, že i přes nepřízeň počasí, v dešti a nízkých teplotách je každý den dosahováno vytčených cílů. Posádky vozidel jsou sice promrzlé, ale vykazují dobrou bojovou připravenost a vynikající náladu. ( Promrznutí se samozřejmě nevztahuje na kameramana akce, polárníka p. Václava Sůru.)

Všem je jasné, že nejde o výlet, ale akci, která má být poděkováním US Army a trocha strádání a nepohody k tomu zkrátka patří.

Celé bojové uskupení nemá dosud žádné bojové ztráty, pouze jedno vozidlo se muselo vrátit na základnu z důvodu závady mazání motoru.

Tak jak bylo slíbeno od leteckého průzkumu, nebe bylo naše a po celou dobu jízdy se neobjevil ani jeden Messerschmitt či Fokewulf.

Spolupráce s civilním sektorem vynikající.

Za zpracování hlášení zodpovídá : g.M.

 

Poděkování všem, kteří pomáhali s přípravou akce 240 MILES TO FREEDOM

Vážení kamarádi, účastníci akce 240 MILES TO FREEDOM spolku Old Car Rangers!

 

Když před rokem a půl začala realizace nápadu projet celou trasu demarkační linie, tak jak byla v roce 1945 stanovena, nikdo netušil, kolik lidí bude ochotno s touto akcí pomoci.

 

Rád bych vás nyní s těmito lidmi seznámil a hlavně jim všem poděkoval, protože bez nich by žádná akce 240 MILES TO FREEDOM asi nebyla.

 

Na prvém, čestném místě patří poděkování pracovníkům Velvyslanectví USA, za jejich podporu našeho klubového projektu a vzetí celé akce 240 MILES TO FREEDOM, pod svoji laskavou záštitu. Jsou to pí. Cherry Keneson-Hall, kulturní atašé, p. Raymond A. Castillo, rada pro kulturu, p. Petr Doležel a  pí. Zuzana Kučerová z tiskového oddělení amerického velvyslanectví.

 

Díky patří Jiřímu Kubrichtovi, „Dundeemu“z klubu OCR, který si tento úkol naložil na ramena a skvěle dotáhl do konce.

 

Další poděkování patří prezidentu Autoklubu České republiky panu PaedDr. Romanu Ječmínkovi a lidem z autoklubu za neocenitelné rady a pomoc při pořádání akce takovéhoto rozsahu.

 

Poděkování patří jeho Eminenci arcibiskupu Dominiku Dukovi, jenž žehná naší akci, která připomene 70. výročí osvobození naší vlasti. Z důvodu pracovního vytížení se omluvil a v Písku ho zastoupí vikář R. D. Mgr. Jan Doležal.

 

Z chronologického pohledu pak patří první dík panu Mgr. Ptáčkovi z Kartografie z Ostrovní ulice, který nám dohledal dobové mapy a na ně trasu linie přenesl. Zhotovili jsme několik map a digitální zpracování pak posloužilo jako podklad pro všechny propagační materiály.

 

Další v pořadí děkovačky je nesporně pan Vašek Sůra, který vytvořil logo akce. Bylo použito na booklety, pamětní desku do Velešína, odznaky a další propagační materiály.

 

Poděkování za zajištění výroby pamětní desky, která bude umístěna na náměstí ve Velešíně, patří Honzovi Onheiserovi. Též Honzo díky za právnický dohled nad akcí, za zápisy ze schůzí přípravného výboru akce a vytištění bookletů.

 

Šeďovi děkujeme za zajištění výroby pamětních odznaků s logem akce. Vyrobil p. Martin Weis, firma Wehl s.r.o.

 

Poděkování všem lidem na trase, kteří se na přípravě akce podíleli. Především všem starostům měst a obcí, kteří nás nasměrovali na pamětníky, dali spojení na místní kronikáře a pomohli se zajištěním ubytování. Je to čtyřicet starostů, vám všem, dámy a pánové, díky.

Z materiálů od kronikářů a pamětníků jsme pak čerpali „příběhy z linie“, které jste mohli číst  na klubových stránkách.

 

Musíme poděkovat jmenovitě pí. Miroslavě Špačkové z Chelčic, p. Jiřímu Korlovi z Jindřichovic, p. Václavu Kotěšovci z Kraslic, p. Janu Mládkovi z Krásného Údolí, p. Rudolfu Muzikovi z Toužimi, p. Miroslavu Vildovi z Třemošné, pí. Marii Lindauerové z Nezvěstic, p. Václavu Talůžkovi z Kasejovic a pí. Boženě Royové z Horní Břízy.

 

Je nutné poděkovat za vstřícnost všem našim ubytovatelům pí. Javorčákové v Bublavě, p. Klapáčovi v Toužimi, p. Dachovi ve Stupně, p. Milovi v Nepomuku, manželům Špačkovým v Chelčicích a paní Kukačkové ve Velešíně.

 

Výjimečné a důrazné poděkování patří kamarádům Buddies z Písku, kteří pod vedením p. Drašnara zorganizovali ve svém městě a okolí průběh celé jedné etapy akce pod názvem "Bernardova jízda". V neposlední řadě děkujeme též paní starostce města Písku, která převzala záštitu nad "Bernardovou jízdou".

 

Poděkování za mimořádnou vstřícnost patří městu Velešínu, panu Jaroslavu Bartizalovi a Alešovi Riegrovi, kteří nám pomohli zajistit důstojné zakončení akce s osazením pamětní desky na velešínském náměstí.

 

A nakonec si musíme nechat poděkování panu Jaroslavu Kulhánkovi ze Stupna. Chlapa tak ryzího charakteru potkává člověk jednou za život. Mailovali jsme si jednou týdně a jeho obrovská, detailní znalost historie konce WWII při procházení terénem, nás doslova šokovala. Pomáhal nám vytrvale a naplno. Po roce, jsme zjistili, že Jardova rodina pochází z hájovny u Drahňovic, místa každoroční klubové akce. Pak nevěřte na náhody. Tak Jardo díky!

 

Byl to krásný rok a půl práce, za který všem, kteří nám pomáhali, děkujeme.

Akce „ 240 Miles to Freedom“ je připravena!

 

-g.M.-dck-

 

 

TATO AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
U.S. EMBASSY PRAGUE

 

Více zde ...