After Action Report No 3.

  Brzy ráno přejíždíme z Betléma do Jeruzaléma. Cestou se zastavujeme u památníku povražděných židovských lékařů. V r.1947 zde byl Araby ze zálohy přepaden konvoj se zdravotnickým personálem při cestě do nemocnice Hadasy na hoře Scopus. V palbě a následném požáru vozidel zde bylo zabito sedmdesát sedm lékařů a sester. Přepadení trvalo několik hodin a na pomoc konvoji prý tehdy vyrazila pouze malá skupina britských vojáků vedená proslulým „Šíleným Jackem“ Churchillem, proslaveným při vylodění v Normandii, kde byl vyzbrojen mimo jiné mečem, lukem a šípy a pochodoval za doprovodu svého osobního dudáka.

I v této jeho válečnické epizodě se zjistilo, že jednal téměř proti rozkazu, ale rozhodně podle svého nejlepšího svědomí.

  Do Jeruzaléma vstupujeme Lví branou. V r. 1967 ji v tvrdém boji dobyla skupinka izraelských výsadkářů. Mají zde na památku na zdi malou pamětní desku. Brána nenese žádné stopy po střelách, což má jediné vysvětlení - parašutisté mířili přesně!

   Unavení vojáci si po třetím dnu nasazení dopřáli krátký odpočinek, který byl ale naprosto fatální. Bohužel se neubránili spánku a Arabové bleskově dobyli ztracenou pozici zpět.

   Procházíme starým městem a co chvíli se zastavujeme před pomníčky, které připomínají boje z r.1948 a r. 1967.

  

   Přejeli jsme na horu Skopus. Od Velké války, kdy na ní Angličané vybudovali svůj muniční sklad se nazývá též Muničním vrchem. V Jeruzalémě to byl zásadní strategický bod a místo největších bojů o město v r.1967.

   Muniční vrch držela elitní skupina jordánské armády a  Jordánci proměnili kopec doslova v pevnost. Opevnění mělo tvar trojzubce. Zuby trojzubce tvořily tři páteřní zákopy, propojené zákopy spojovacími. Na zákopy navazovaly menší bunkry a palebná postavení. Obranný systém doplňovala minová pole a zátarasy z ostnatého drátu.

   Zdolání této pevnosti dostali v r. 1967 za úkol opět izraelští výsadkáři. V úzkých zákopech se bojovalo specifickou formou - když prvnímu v řadě útočících vojáků dojde munice, zalehne a ostatní po něm přeběhnou a pokračují v útoku. Taktika naprosto šílená, ale měla výsledky! Po dobytí opevnění prý jordánský velitel prohlásil, že jeho vojáci bojovali jako hrdinové, ale Izraelci jako sebevrazi. Prolézáme opevnění a fotíme. Jsou bohužel židovské svátky Jom Kipur a muzeum je dnes zavřené.

 

    Jeden masakr špatně zabezpečeného konvoje, jedna plichta a jedno vítězství díky nasazení vojáků „na krev“.

g.M.