AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ Šatov

AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ Šatov

Součástí areálu jsou objekty stálého těžkého opevnění v obci Šatov a jejím bezprostředním okolím, budované v letech 1935–1938 k ochraně státních hranic, z nichž některé byly využívány armádou i v poválečném období.; zpřístupněný pěchotní srub MJ-S3 "Zahrada" je uveden do podoby z osmdesátých let.

 

adresa:                  Šatov u Znojma

otevírací doba:        duben, květen, říjen, sobota – neděle 9.00 – 17.00

                             červen – září, úterý – neděle 9.00 – 17.00

vstupné:                 50,- Kč, 25,- Kč snížené

web:                      www.armyfort.com

 

NAVŠTÍVILI:

zatím nekomentováno