Pietní akt – Konopiště 2020.

 

Ani COV 19 nám nezabránil uctít americké letce zavražděné na Konopišti.

 

Zdroj: Benešovský denik

 

   Památku devíti letců amerických vzdušných sil, které na sklonku druhé světové války zavraždili příslušníci SS v konopišťském parku, uctili v pátek 17. dubna představitelé Benešova. Kromě netradičních roušek na ústech doprovázel pietu také neobvyklý klid.
   Do konopišťské zatáčky k pomníku vojáků z dvou bombardérů 8. letecké armády USA nedorazila veřejnost ani zástupci americké ampasády, jen starosta Jaroslav Hlavnička, místostarostové Roman Tichovský a Zdeněk Zahradníček a také velitel benešovských strážníků Radek Stulík.
   Projev měl benešovský místostarosta Roman Tichovský. Ten rovněž vyjádřil naději, že se za rok na stejném místě sejde znovu široká veřejnost. Alespoň písemný vzkaz pak doručil plukovníka Sean Cantrella, vojenský přidělenec USA v Česku.

 

   Projev místrostarosty Romana Tichovského

 

   Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané,  

dovolte mi, abych Vás jménem města Benešov pozdravil u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války z místa, kde bylo v samém závěru války zákeřně zastřeleno devět amerických letců, z místa, kde se každoročně scházíme a na tuto událost společně vzpomínáme.

   Bohužel jsem zde dnes sám,  bez Vás, bez hostů a bez kolony amerických džipů. Současná situace to neumožňuje. Nacházíme se v nouzovém stavu, který nám v mnohém připomíná stav válečný. Každoročně jsme si zde připomínali minulost,  válečné běsnění, oběti a útrapy, ale také statečnost a touhu po svobodě. Neuměli jsme si představit, že bychom něco podobného mohli zažít i v současnosti. 

   Náhle během jednoho měsíce se náš obyčejný ýivot zastavil. Jsme opět ve válečném stavu, kdy nepřítelem není člověk, ale neviditelný virus. Na vlastní kůži zažíváme ztrátu svobody, strach o své blízké a nejistotu, co bude dál. Během jednoho měsíce jsme si přerovnali hodnoty a pohled svůj na život. Zpět jsme získali pokoru. Uvědomili jsme si, co je pro život důležité a co naopak malicherné a zbytečné.

   Uvědomili jsme si, že to, co se nám zdálo jako samozřejmost, samozřejmostí není. Díky vyhlášeným omezením jsme se vrátili zpět do svých rodin, do společnosti dětí, rodičů a prarodičů, kde společně překonáváme strach a posilujeme se navzájem. Dokázali jsme se v tomto boji semknout bez rozdílu společenského postavení a majetku. Začali jsme si navzájem opět pomáhat a spolupracovat.

   Zase si vážíme a děkujeme hrdinům dnešní doby nasazených v první linii boje s nepřítelem, všech lékařů, vojáků, policistů, hasičů, zdravotních sester, prodavaček  a všech ostatních obyčejných lidí, kteří zajišťují péči o nemocné a chod krizové infrastruktury v našich městech a obcích bez ohledu na nebezpečí, kterému jsou denně vystavováni.

   I v současné době pandemie si bereme ponaučení z naší historie, hledáme v ní podobnosti a nalézáme řešení, která nás provedou nouzovým stavem a co nejdříve nás vrátí do normálního života.

   Žádám Vás, abyste věnovali tichou vzpomínku obětem všech válečných konfliktů a pandemií, kterými lidstvo ve své historii prošlo. Žádná z obětí nebyla zbytečná a vždy přispěla k tomu, že se lidstvo ponaučilo a posunulo vpřed.

   Roman Tichovský

 

   Písemný vzkaz plukovníka Sean Cantrella

 

   Dobrý den na Konopiště a do Benešova!

   Jsem plukovník Sean Cantrell a jsem vojenským přidělencem USA v České republice. Je pro mne velkou ctí zastupovat Spojené státy americké v České republice. Doufal jsem, že budu s vámi na Konopišti a v Benešově letos osobně, ale kvůli našemu společnému boji proti koronaviru se musíme propojit virtuálně.

   Můj prastrýc bojoval v Normandii ve Francii a v jedné z bitev přišel o ruku. Vyprávěl mi řadu příběhů o statečnosti jeho spolubojovníků během osvobozování Evropy, včetně zvěrstev páchaných fašisty, která byla podobná tomu, co se stalo na Konopišti.

   Letos si připomínáme dvě velmi důležitá výročí. Dnes v tichosti vzdáváme hold odvážným mužům a ženám – Američanům, Čechům a řadě dalších – kteří spolu před 75 lety bojovali, aby porazili fašismus. Připomínáme si tři čtvrtě století od konce brutální války, která zpustošila značnou část světa včetně Československa.

   Slavíme také 30. výročí svobody společně pořádat vzpomínkové akce. Od sametové revoluce naše velvyslanectví hrdě slaví společně s Čechy osvobození části vaší země americkou armádou v roce 1945.

   Američany těší, že připomínáte úlohu USA při osvobozování této země. Svým přátelstvím vzdáváte poctu generaci, která se obětovala pro svobodu. Tito vojáci položili základy míru, bezpečnosti a prosperity, které si dnes užíváme. Amerika tu před 75 lety byla, aby pomohla, Amerika je tu dnes a Amerika tu bude zítra!

   Když už se zamýšlíme nad minulostí, podívejme se také do budoucna. Čelíme teď různým výzvám, ale nikdy nesmíme ztratit z očí zásady, za které tato generace bojovala: svoboda, bezpečnost, demokracie, lidská práva a právní stát. Naší povinností je respektovat její oběti a tyto zásady bránit. Češi a Američané, tehdy jako přátelé a teď jako spojenci v NATO, zůstáváme jednotní a navždy oddaní tomuto slibu: „Nikdy nezapomeň. Nikdy znovu.“ 

   Sean Cantrell 

g.M.
 

Několik fotek závěrem: