po stopách 90. pěší divize FINAL REPORT

po stopách 90. pěší divize       FINAL REPORT

 

 

Čtvrtek 31. 5. 2018 - navečer se sjíždíme na autocampu Annín ze všech směrů. Cesta byla pro všechny poměrně náročná, teploměr ukazoval 32°C. Po nutném občerstvení klábosíme a všichni se ubíráme ke spánku nezvykle brzy. Přesto držíme pěvně pozice dokud nepřijdou posily

 

Pátek 1. 6. 2018 - po ránu nás ještě na campu chytla silná bouřka, kterou se musely probít přijíždějící posily. Dorazili kamarádi z Klubu 3. armády z Plzně, kteří nám jsou neocenitelnými pomocníky, zejména znalostí místních cest. Stavíme v Hartmanicích, kde máme připravenou povolenku na vjezd a pak hurá podle Křemelné na Zhůří. Po uctění památky padlých vojáků pokračujeme na Čachrov a Strážov. Cestou na jednom jeepu upadne výfuk, ale závada je bleskurychle odstraněna a pokračujeme směrem na Nýrsko, kde jsme na campu. Po rychlém ubytování v chatkách již doplňujeme ztracené síly v přilehlé restauraci. Večer potom vyhrává klubový orchestr k tanci a poslechu do pozdních hodin. 

 

Sobota 2. 6. 2018 - ráno vyrážíme z Nýrska do Všerub k pomníku u č. p. 1. Nedáme se odradit ani vybagrovanou silnicí a uháníme dále k pomníku u Capartic a pak na Díly. Na Dílech se ujímá slova Fery Polívka a seznamuje nás, jako ten nejpovolanější, s historií pomníků nejen u kapličky ale zejména v lese. Poté již míříme do Chodské chalupy na oběd, stavíme u pamětní desky Virgilu P. Kirkhamovi a uháníme na camp v Babylonu. Počasí je pořád nádherné a tak spíme ve stanech. Večer opět vyhrává klubový orchestr k tanci a poslechu. Večerka je dnes posunuta, neboť zítra nás čeká už jen cesta domů.

 
 

Neděle 3. 6. 2018 - ráno balíme, snídáme a odjíždíme směr Praha. Ubytování doma.

 

Na závěr bych rád zkonstatoval, že se nás zúčastnilo 18 vozidel. Po celou dobu jel konvoj spořádaně, bez sebemenších problémů či incidentů. Velký dík patří Klubu 3. armády za spolupráci při přípravě letošní etapy a zejména vám, účastníkům konvoje. Všichni se těšíme na další ročník 240 MILES TO FREEDOM 2019.

/PVT Duck/

ve stopách 4. obrněné divize

 
FINAL REPORT

 

Čtvrtek 1. 6. 2017 - zformování konvoje z Prahy na benzínce Slapy a odjezd směr Horní Vltavice. Nocování na Autocampu Horní Vltavice v romantickém prostředí pod dohledem laskavé paní Drahošové. Byla prověřena akustika místního bufetu a večerka ve 23.00 hod. přišla všem vhod.

Pátek 2. 6. 2017 - jízda po trase Horní Vltavice – Vimperk – Volyně. Ve Vimperku bylo zajištěno parkování konvoje na pěší zóně pod dohledem Městské policie. Za to i za velmi milé přijetí patří dík paní Leškové z Městského úřadu. Po pietním aktu u pamětní desky a následném obědu pokračoval konvoj do města Volyně. Pietní akt u památníku obětem války a poté ubytování na místní historické plovárně. Zde je třeba poděkovat panu Jirsovi, který nám ubytování poskytl a po celou dobu pobytu se o nás vzorně staral. Díky! 

Sobota 3. 6. 2017 - jízda po trase Volyně – Vacov – Chlaponice - Heřmaň. Ve Vacově byl konvoj perfektně nasycen v restauraci U svatého Jána a poté konvoj pokračoval do katastru obce Chlaponice. Zde došlo ke slavnostnímu odhalení nového pomníku. Slavnostního aktu se zúčastnili starosta obce Drhovle, účastníci konvoje 240 MILES TO FREEDOM a v neposlední řadě COL John Burbank, Army Attaché z US Embassy. 

 

Na tomto místě je třeba jmenovat ty, kteří se na pomníku podíleli:

Buddies Písek

Old Car Rangers Prague

Obec Drhovle

Jeep Club Jižní Čechy

Autoklub České Republiky

Kámen a písek, spol. s r.o.

1. písecká lesní a dřevařská, a.s.

Zemědělské družstvo Čížová

STAREKO CZ PÍSEK s.r.o.

Komunitní nadace KONABO Blanicko-Otavská

 

Poté konvoj 240 MILES TO FREEDOM odjel do obce Heřmaň, kde byl vřele uvítán paní starostkou a občany obce. V místním hostinci proběhlo slavnostní ukončení akce. 

 


Další popis k pomníku na stránkách

 Spolku pro pietní místa

 

Neděle 4. 6. 2017 - odjezd směr Praha. Ubytování doma.

 

Na závěr bych rád konstatoval, že se nás zúčastnilo 25 vozidel. Po celou dobu jel konvoj spořádaně, bez sebemenších problémů či incidentů. Po již třetím ročníku má akce 240 MILES TO FREEDOM vysokou úroveň a sjíždíme se ze všech koutů Čech. Za to vše patří velký dík zejména vám, účastníkům konvoje. Všichni se těšíme na další ročník 2018.

/PVT Duck/