Pohřeb po 73 létech v rodné zemi

   Ahoj kamarádi.

  Tak jsem se letos na podzim opět toulal s kamarády po okolí Domažlic. Bob Balcar mi mimo jiné vyprávěl, jak zařizoval zaslání stuh do USA od starostů českých měst, jako poděkování a připomínku, že nezapomínáme. Pohřeb po 73 létech měl Pfc Fred Ashley, příslušník 2. jízdní průzkumné skupiny.

  Myslím, že Vás Bobův text a fotky z pohřbu zaujmou.

g.M.
 

Pohřeb po 73 létech v rodné zemi –
Pfc. Fred Ashley (původem se státu Idaho) – příslušník 2. jízdní průzkumné skupiny
Padl v boji s nacistickým nepřítelem dne 4. května 1945 na Šumavě  v prostoru obce Nová Hůrka, nedaleko Železné Rudy, kde v té době 2. jízdní průzkumná skupina (pro své bojové umění nazývaná „Pattonovými duchy“) operovala a sváděla poslední boje 2. sv. války. Kromě něho padli i jeho 4 spolubojovníci, kteří mohli být po boji identifikováni a pod svými jmény pohřbeni na vojenském hřbitově. Svob. Ashley byl zpočátku prohlášen za nezvěstného, neidentifikované ostatky, později v tomto místě bojů nalezené, byly převezeny do Francie, kde ale došlo k záměně s ostatky pilota US Air Force, zahynulého v r. 1944 nad Rakouskem. Teprve v r. 2018 se podařilo na základě testů DNA tento omyl objasnit, a tak se mohl 20. října 2018 uskutečnit oficiální pohřeb v jeho vlasti. Pohřbu se zúčastnili také bývalí příslušníci následovnické jednotky 2. jízdní průzkumné skupiny (proslulé 2. kavalérie), která má svoji domovskou základnu v Severní Karolíně a evropskou v bavorském městečku Vilseck (nedaleko Weidenu):
▪ Patrick Biddy a David Gettman, historikové jednotky,
▪ Ryan Meyer, exředitel muzea „Plukovníka Reeda – válečného velitele 2. kavalérie“, se sídlem ve
Vilsecku
▪ Bryan E. Denny, prezident asociace 2. kavalérie
Z dlouhodobých úzkých kontaktů našeho nakladatelství Resonance s nimi vzešla myšlenka zainteresovat starosty těch měst v České republice, která 2. kavalérie osvobodila, vzdát čest padlému příslušníkovi 2. kavalérie prostřednictvím pamětních stuh, které by byly připojeny k věnci věnovanému výše jmenovanými osobnostmi. Všichni páni starostové vyslovili jednomyslně souhlas s tímto řešením, takže se i přes potíže, spočívající v krátkosti termínu daného k výrobě stuh a k jejich včasnému doručení do USA, nakonec vše podařilo a stuhy důstojně reprezentovaly všechna zainteresovaná česká místa (viz v příloze: fotografie a vysvětlení k významu stuh a barev květin).
V armádě USA mají pamětní stuhy své významné místo – jsou udělovány jednotkám za zvláště významné bojové zásluhy, takže pamětní stuhy zaslané z Česka jsou chápány jako mimořádně významná symbolika.
Ze zprávy, kterou našemu nakladatelství spolu s fotografiemi zaslal Patrick Biddy:
Stuhy věnované starosty českých měst a nakladatelstvím Resonance vzbudily u všech účastníků sym-bolického pohřbu, zvláště u příbuzenstva padlého svobodníka (PFC) Freda Asleyho velké dojetí!
Byly nainstalovány již v předvečer pohřbu k jeho rakvi zahalené americkou vlajkou a po krátkém obřadu pak příbuzní padlého přivedli za ruku své malé děti k rakvi se stuhami a vysvětlili jim jejich význam – odkud pocházejí, a jaký vztah v historii tato česká místa ke 2. kavalérii mají! Byla to velmi emotivní situace! Naše nakladatelství také prostřednictvím Patricka Biddyho zaslalo příbuzenstvu padlého vojáka jménem všech zúčastněných českých starostů dopis zdůrazňující, že oběť kterou svobodník Fred Ashley na českém území přinesl, není zapomenuta (viz dopis v příloze).
▪ Žluté růže a lilie představují 2. kavalérii
▪ Purpurové květy představují dvě čestná vyznamenání „Purpurové srdce“, kterými byl svob. Ashley vyznamenán za svá bojová zranění, o tom, že druhé „Purpurové srdce“ obdržel za své zranění v boji
29. ledna 1945 nebylo doposud nic známo.
▪ 5 lilií představuje 5 příslušníků 2. kavalérie padlých 5. května 1945:
svob. George Buttron
des. William Murphy