Příprava cesty do USA zpráva No. 6

Příprava cesty do USA zpráva No. 6

Pomalu stříháme "půlmetr" Přijměte k nahlédnutí mapu s trasou plánované cesty po USA.