PRVNÍ VOJENSKO-HISTORICKÉ MUZEUM M. FROSTA Josefov

PRVNÍ VOJENSKO-HISTORICKÉ MUZEUM M. FROSTA Josefov

Nejstarší exponáty se vztahují k historii rakousko-uherské armády od konce 19. století, expozice zachycuje události 1. světové války 1914-1918, velkou pozornost věnuje československým legionářům, dále výstavbě pohraničního opevnění v 30. letech 20. století a průběhu 2. světové války. Zájemci o vojenskou historii mohou rovněž obdivovat bohatství sbírek, které přibližují vývoj čsl. armády po roce 1945, osudy vojáků a důstojníků v období komunistických čistek a normalizace, dějiny korejské a vietnamské války, ale také války o Perský záliv.
 

adresa:                    Riegrovo nám. 7, Jaroměř - Josefov

otevírací doba:          duben, říjen, sobota – neděle 9.00 – 16.00

                               květen, červen, září, úterý – neděle 9.00 – 16.00

                               červenec – srpen, úterý – neděle 9.00 – 17.00

vstupné:                   60,- Kč, 30,- snížené

web:                         www.muzeum-hradecko.com

 

NAVŠTÍVILI:

zatím nekomentováno