SILVER A

SILVER  A

 

        REPORT

 

Vzpomínková jízda konvoje vojenských historických vozidel pod vedením spolku Old Car Rangers Praha a zejména velitele akce Dogy se uskutečnila ve dnech 23. až 25. 6. 2017.

  Touto jízdou jsme připoměli 75. výročí působení jednoho z nejúspěšnějších výsadků československých paradesantních jednotek na našem území v období II. světové války.

   Trasa konvoje mapovala pohyb výsadku Silver A na území protektorátu Böhmen und Mähren od místa seskoku nedaleko Senic u Poděbrad až po vypálenou obec Ležáky u Chrudimi. Zejména pak jsme připoměli statečnost a hrdinství desítek spolupracovníků skupiny Silver A a nezměrné oběti, které toto nasazení přineslo. Během jízdy došlo k mnoha pietním aktům na místech spojených s tímto výsadkem a zejména pak k odhalení pamětní desky na třetím pilíři bývalého mostu do Rosic. Všichni jsme se jenom utvrdili v tom, že výsadek i následná likvidace říšského protektora smysl měly a můžeme být na ně právem hrdi, bez ohledu na to, co je nám poslední dobou opět vnucováno.

   Počasí našemu konvoji přálo a je na místě poděkovat i všem, kteří se nám během této akce nezištně věnovali a věřte, že seznam by to byl dlouhý.

   Závěrem nezbývá než poděkovat Dogovi za vzorně připravenou a provedenou akci a všechny pozvat příští rok na "Memories of Silver A".

 
-dck-