VOJENSKÉ MUZEUM Králíky

VOJENSKÉ MUZEUM Králíky

Muzeum představuje svojí polohou a zaměřením centrum Králické pevnostní oblasti, pojítko mezi provozovanými muzei v pevnostních objektech, informační centrum čs. opevnění z let 1935-1938 a především celoročně přístupnou vojensko-historickou expozici, věnovanou armádě a obraně státu.

 

adresa:                  u silnice z Králík na Prostřední Lipku

otevírací doba:        říjen – duben, úterý – neděle 10.00 – 16.00
                             květen – září, úterý – neděle 9.00 – 17.00

vstupné:                 70,- Kč, 50,- Kč snížené

web:                       www.armyfort.com

 

NAVŠTÍVILI:

zatím nekomentováno