Výročí cesty do Normandie.

      Před 10-ti lety se parta šesti členů klubu dohodla na cestě do Normandie uctít památku padlých vojáků, kteří hrdinně nesli přes oceán svobodu do Evropy. Původní nadšení a zápal pro věc na sebe nenechala čekat a tak vybaveni „kombinačkami a dvěma klíňáky“ jsme vyrazili po ose na normandské pláže. Cesta i pobyt, kdy jsme dvě noci pobyli na pláži Omaha se obešla bez větších problémů, takže bylo nutné si cestu v těchto dnech připomenout a vzpomenout při tom i na jednoho účastníka – Petra "Syrovku", který se této debaty nemohl zúčastnit, protože nás před 5-ti lety navždy opustil. Čest jeho památce!!

 

Normandie 2006 - jedna z prvních cest členů klubu

zde je zachycen i Petr "Syrovka", který už bohužel mezi námi není.

/seda/