ČR + SR

MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA Vlkoš

Muzeum je věnováno nejslavnějšímu rodáku obce Vlkoš ( u Kyjova ), a tím je Armádní generál ministr obrany exilové vlády v Londýně Sergěj Jan Ingr.   adresa:                   Vlkoš u...

ARMY PARK Ořechov u Brna

Jedná se o prostor o velikosti cca 5 ha, s podzemními hangáry na raketové nosiče Něva a několik nadzemních objektů. Většinu areálu zabírá expozice vojenské historie (1945-2003), kde zájemci mají možnost vidět vojenskou techniku, jak historickou, tak tu, která ještě aktivně slouží v AČR, vojenské...

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU Prace u Brna

Památník byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní „místo světla“, memento válek. Je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské...

LETECKÉ MUZEUM Deštná

Expozice  představuje  československé  letce,  kteří  bojovali  za  druhé  světové  války  i  rozvoj  civilní  a  vojenské  aviatiky  především  na  jihu ...

PAMÁTNÍK Terezín

Památník vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa; jeho posláním je uchovávat památku obětí  rasové a politické perzekuce v letech nacistické...

PEVNOST TEREZÍN

Unikátní dílo vojenského inženýrství sklonku 18. Století.   adresa:                  Terezín otevírací doba:        cca 2 prohlídky měsíčně – sledujte...

PEVNOST JOSEFOV

Josefovská pevnost je komplex, prostírající se na územní rozloze 266 hektarů. Ve srovnání se staršími pevnostmi je zde zdůrazněna aktivní role pevnostního dělostřelectva. Ve velmi rozvinuté formě se zde objevuje rozsáhlý podkopový (minový a naslouchací)...

PRVNÍ VOJENSKO-HISTORICKÉ MUZEUM M. FROSTA Josefov

Nejstarší exponáty se vztahují k historii rakousko-uherské armády od konce 19. století, expozice zachycuje události 1. světové války 1914-1918, velkou pozornost věnuje československým legionářům, dále výstavbě pohraničního opevnění v 30. letech 20. století a průběhu 2. světové války....

AIR PARK Zruč u Plzně

  Soukromá sbírka letecké a obrněné techniky. adresa:                  Zruč  u Plzně otevírací doba:        10.00 – 18.00, v zimě do 17.00, o prázdninách do...

PATTON MEMORIAL Plzeň

Expozice je věnována osvobození jihozápadních Čech americkou armádou a následnému pobytu amerických vojáků v Plzni a dalších městech regionu.   adresa:                  KD Peklo, Pobřežní 10,...
<< 1 | 2 | 3 >>