ČR + SR

ITALSKÝ VOJENSKÝ HŘBITOV Milovice

V době I. světové války byl v Milovicích tábor, kde byli drženi zajatci z ruské a italské fronty. Vzhledem k nuzným stravovacím a hygienickým podmínkám docházelo k vysoké úmrtnosti, až 36 lidí denně. Na hřbitově je pochováno 5. 276 Italů, 527 Rusů a 60 Srbů. Hřbitov...

VOJENSKÉ MUZEUM Staré Město

Vojenské muzeum nabízí rovnou dvě expozice. První popisuje vznik a historii tamních kasáren, kde si návštěvníci mohou pročíst dobové dokumenty, zhlédnout historické mapy nebo část z výzbroje a výstroje, kterou obránci lidu používali. Druhá expozice nabízí průřez minulostí betonových bunkrů v...

AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ Hlučín - Darkovičky

  Tento pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního sytému naší republiky, který vznikal v letech 1935–1938. Tvoří jej pěchotní sruby MO-S 18, MO-S 19, MO-S 20 a lehký objekt LO vz. 37A. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce...

PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY Hrabyně

Expozice Doba zmaru a naděje chronologicky připomíná válečné dějiny II. světové války a na straně druhé přibližuje i civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. Postihuje také boje československých vojáků na Blízkém východě, osudy letců Polsku, Francii a Velké Británii a další...

VÁLEČNÉ MUZEUM SUDETY Most

Prezentace privátního muzea v protiatomovém krytu CO zaměřeného na veterány, zbraně, munici, militarie, obrazy, esko-německé cedule apod. Obsáhlá elektronická fotogalerie exponátů vztahujících se k historii pohraničí převážně před rokem...

MUZEUM MILOVICKA Milovice

Expozice je věnována zejména působení rakousko-uherské armády v letech 1904 – 1918, československé armády za první republiky, německého Wehrmachtu za dob protektorátu, Československé lidové armády po roce 1948 a Střední skupiny sovětských vojsk v letech 1968 až 1991. Nedílnou součástí sbírky je i...

LETECKÉ MUZEUM VILÉMA GÖTHA Dačice

Expozice k uctění památky občanů Dačic, kteří měli k letectví velice úzký vztah. Těmi jsou Vilém Göth, Karel Alexander Pospíchal, Ondřej Leitkep a Oldřich Jakubů.   adresa:                 ...

VOJENSKÉ MUZEUM Králíky

Muzeum představuje svojí polohou a zaměřením centrum Králické pevnostní oblasti, pojítko mezi provozovanými muzei v pevnostních objektech, informační centrum čs. opevnění z let 1935-1938 a především celoročně přístupnou vojensko-historickou expozici, věnovanou armádě a obraně...

AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ Šatov

Součástí areálu jsou objekty stálého těžkého opevnění v obci Šatov a jejím bezprostředním okolím, budované v letech 1935–1938 k ochraně státních hranic, z nichž některé byly využívány armádou i v poválečném období.; zpřístupněný pěchotní srub MJ-S3 "Zahrada" je uveden do podoby z osmdesátých...

MINIMUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ 1935 – 1938 Olbramovice

Areál se skládá ze dvou objektů lehkého opevnění vzor 37 vybudovaných v oblasti III. sboru na úseku 16 – Moravský Krumlov v roce 1938.   adresa:                kopec Spravedlnost v katastru obce Olbramovice; informační...
1 | 2 | 3 >>